Dlaczego my?

Nasze biuro obsługuje kompleksowo klientów w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Świadczymy usługi pośrednictwa z wykorzystaniem fachowej wiedzy w wielu dziedzinach, w tym prawnej i architektonicznej. Wykonujemy profesjonalne sesje zdjęciowe, wirtualne spacery po nieruchomościach, wideo prezentacje i inne. Często wspieramy kolegów w branży ( inne biura nieruchomości), przy wycenie nieruchomości (niestandardowych), takich jak kamienic(często objęte nadzorem konserwatora zabytków), obiektów komercyjnych, parków, kompleksów rekreacyjnych i równie innych nietypowych nieruchomości, a jednocześnie dostępnych na rynku.

Wystawiamy na życzenie klientów opinie o nieruchomościach, której elementami składowymi, są:
analiza rynku
sposób na zagospodarowanie nieruchomości,
proponowana cena ofertowa wynajmowanych przestrzeni,
– redukcj
kosztów eksploatacyjnych nieruchomości,
– proponowan
cena sprzedaży nieruchomości,
– przygotowanie 
pomysłów na kampanię marketingową sprzedażi wybór potencjalnej grupy docelowej,
dla takich podmiotów jak bank
i, klienci korporacyjni, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz osoby indywidualne.

Prowadzimy również kanał na Youtube i uczestniczymy w mediach społecznościowych na których staramy się dzielić wiedzą o rynku nieruchomości.
Do tej pory jesteśmy jedynym biurem nieruchomości w Rzeszowie, być może i na Podkarpaciu, które samodzielnie projektowało wnętrza nieruchomości.

W ramach usługi pośrednictwa nieruchomością tworzymy i obsługujemy cały proces sprzedaży. Począwszy od przygotowania formalno- prawnego nieruchomości, stylizację wnętrz, po przygotowanie ofert i samej nieruchomości z wykorzystaniem home staging. Zajmujemy się również negocjacjami warunków transakcji, zabezpieczając interes klientów, a także wsparciem w zakresie kompletowania niezbędnych dokumentów transakcyjnych i asystujemy przy akcie notarialnym zarówno w umowach przedwstępnych jak i przenoszących własność. W sytuacjach problemowych, gdy klienci z jakichkolwiek przyczyn nie realizują transakcji wspieramy ich fachową wiedzą prawną w zakresie kolejnych kroków dotyczących np. zatrzymania zadatku i zapewniamy kompleksowe usługi prawne. 

Świadczymy usługi zastępujące wiedzę i ryzyko samodzielne (tzw. „fliperów” – kupujących nieruchomości poniżej ceny rynkowej i sprzedającej po remoncie w wysokiej cenie. ) Nasza praca polega na negocjacji ceny zakupu, bądź wsparcia przy licytacji nieruchomości (tj. Ustalamy maksymalną cenę zakupu) w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komorników. Następnie proponujemy sposób wykończenia i aranżacji wnętrza, ustalamy cenę ofertową po wykończeniu nieruchomości, przygotowujemy ją do sprzedaży i pośredniczymy w jej odsprzedaży.

Prowadzimy, także sprzedaż inwestycji deweloperskich. Przygotowujemy umowy deweloperskie, prospekty informacyjne, ustalamy harmonogram wpłat i etapy budowy zgodne z projektem budowlanym, zawieramy w imieniu deweloperów kontrakty z przyszłymi kupcami nieruchomości, wspieramy w prowadzeniu rachunków powierniczych i rozliczania z bankiem deweloperów, przekazujemy protokołami zdawczo – odbiorczymi nieruchomości, ostatecznie kompletujemy dokumentację do transakcji, umawiając i przenosząc w imieniu dewelopera własność na nowego właściciela.

Doradzamy deweloperom jakie decyzje inwestycje powinni realizować w przyszłości i na jakie nieruchomości jest chłonny rynek.

Zdarza się nam również doradzać bankom w wypadku problemu z realizacją umów kredytowych, wydajemy opinię co do potencjalnych cen sprzedaży nieruchomości oraz wyrażamy opinię co do możliwości realizacji przez nas sprzedaży, bądź wynajmu nieruchomości przed wszczęciem egzekucji z nieruchomości.

Jako właściciel biura nieruchomości staram się nie tylko być szefem, ale także, niosę codzienne wsparcie na wielu płaszczyznach, doradzam, prowadzę szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla zespołów agentów, również innych biur nieruchomości.

Paulina Kosturek-Migacz