Polityka prywatności


Zgodnie z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest KM Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Podpromie 8a, 35-051 Rzeszów (dalej „My”, „KM Nieruchomości” albo „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do administratora danych osobowych, a oto jego dane kontaktowe:

 • adres e-mail: biuro@kmnieruchomosci.pl
 • adres pocztowy: KM Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podpromie 8A, 35-051 Rzeszów, NIP: 813-375-87-11

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisania się na nasz newsletter; podczas składania przez Ciebie zapytania ofertowego; prośby o kontakt  lub wymiany wizytówek w trakcie różnego rodzaju wydarzeń, w których uczestniczymy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez KM Nieruchomości?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter, odpowiedzi na zapytania ofertowe jak i w związku z zawarciem umowy na świadczone przez nas usługi, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, mailowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu wypełniania innych obowiązków prawnych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 • prowadzenie badań i analiz Spółki między innymi pod kątem funkcjonalności strony, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron i profilowania.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

KM Nieruchomości wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, numeru telefonu, aby móc się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego ze Spółką lub tradycyjnej formy kontaktu telefonicznego. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować i w rezultacie zawrzeć umowy o współpracę.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec KM Nieruchomości w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj.:

prawo dostępu do danych osobowych: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług również drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub obsługę stacjonarną, dostawcom hostingu lub dostawcom usługi dostępu do publicznej sieci Internet.

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, kancelariom prawnym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i windykacji należności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji zawartej umowy lub do momentu rezygnacji z usługi newslettera, bądź złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Ponadto dane Twoje mogą być przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym KM Nieruchomości zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firm: Google Inc., Facebook Inc., w parciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez KM Nieruchomości polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie stosujemy, aby przedstawiać Ci takie komunikaty i treści, które będą dla Ciebie interesujące.